لبخند بزن بگذار همه بدانند امروز قوی‌تر از دیروزی.