عکس‌های بی‌هوا و با هوا در باغ فردوس به بهانه تولد مسعود کیمیایی عزیز عکاس:علیرضا احمدی.سیما بشیری.سمیرا اسدیان