هشت ماه تلاش و خستگی در سریال دل برای شما عزیزان. دل نتیجه تمام تجربیاتم در سینما تئاتر و تلویزیون.

بی شک عاشقانه ترین کارم.

امیدوارم ببینید و لذت ببرید.

حدود ۴۵ روز تا پایان فیلمبرداری.