نظرتون رو اعلام بفرماییدلطفا؟

.

بخورمش؟

باسس؟

باعسل؟

یا نخورمش حیفه؟

بذارمش لای نون با مربای توت فرنگی؟

لطفا نظرتونو اعلام بفرمایید