وقتی که میخندی دل ِ من میره

این لحظه برای من نفس گیره

ای کاش یکم حالمو می‌پرسیدی

وقتیکه نباشی عاشقت می‌میره.