سریال فوق لیسانسه ها(فصل سوم) که در مرحله فیلمبرداری است.