جه خوبه که مناسبتهایی پیش میاد تا با خانواده هنریم دور هم باشیم. ما از اون خانواده هاییم که اگه سالها هم همدیگه رو نبینیم در اولین دیدار همون مهر و عاطفه بینمون سرازیر میشه و از کنار هم بودن لذت میبریم. خدا همتون رو‌حفظ کنه