مهدی امینی خواه بازیگر خوب و خوش اخلاق تلویزیون 45 ساله شد.