در اولین جشنواره ی سینما تورز در جزیره ی زیبای کیش به همت رضا رشیدپور عزیز مهرداد صدیقیان عزیز صحبتی کرد که من فکر می کنم بهترین آرزوی دنیا بود گفت : امیدوارم روزى برسه که تو کشورمون کلمه "مرفه بى‌درد” به جای اینکه بار منفی داشته باشه ، تبدیل بشه به آرزوی ما برای همدیگه

کاش همه ایرانیا مرفه بی‌درد باشن ، آمین