چهار روزه فکرم رو مشغول کرده تمام مشکلات مملکت هیچ نمیدونم این کاهو هست یا خربزه ..اگر کاهوه کاهو پیچه یا کاهو ساده و اگر خربزه مال مشهد یا اصفهان شیرینه یا بی طعمه از اون خربزه هاس که هر کی میخوره پا لرزش میشینه یا لرزش نداره کلا ...شما چی فکر میکنید کاهوه یا خربزه ....خیلی ذهنم درگیره کاهو واسه سالاد میخواد یا با سکنجبین ....؟؟؟ نمیدونم وقتی خریده چهار تا صفر بود یا نبود ...البته مهم نیست منم بچه بودم مامانم واسم تغذیه میزاشت تو کیسه