ماهنامه انجمن برای هموطنان عزیزم که ساکن لندن هستند سپاس ویژه از آقای سعید بیات عزیز که با زحمت و لطف خودشون در این مدت با وجود اینکه در کشور دیگه ای هستند و من در بیمارستان بودم منو خوشحال کردن و این جلد از ماهنامه اشون رو به من اختصاص دادند