تهیه کننده سریال بچه مهندس اعلام کرد روزبه حصاری برای بازی در نقش جوادی انتخاب شده و مقابل دوربین رفته است.

این روزها گروه تولید این فیلم در دانشگاه امیرکبیر, خوابگاه دانشگاه علامه طباطبایی و .... مشغول به تصویر برداری هستند.