مراسم تقدیر از جامعه هنری برای فعالیتهای داوطلبانه در هلال احمر با حضور وزیر محترم فرهنگ و ارشاد و همچنین ریاست سازمان هلال احمر. با امید به صلح جهانی