یک نمایش عالی و شبنم مقدمی عزیزی که همیشه و در هر نقشی درخشان و متفاوت است و این شگفت انگیز است .بازیگر درجه یک خسته نباشی و امیرحسین فتحی عزیزم که درخشان بود . خسته نباشید گروه توانا و آقای کیومرث مرادی نازنین که ما را به یک اجرای عالی دعوت کردید .همراه با آقای علی دهکردی عزیز. من با گریم جدید (دوستان اعتراض داشتند !)