. امین طباطبایی بازیگر ویژه ای است.فکر کنم تمام کارگردان هایی که در این سالها با او کار کرده اند به خوبی این مسئله را می دانند. میزان دانش او نه فقط در مورد تئاتر که در مورد تقریبا همه آنچه به علوم انسانی مرتبط میشود شگفت آور است. پختگی او و سرعت سرسام آورش در صحنه برای من که سالها با او هم بازی بوده ام و هر پارتنری هراس آور است.یک کارگردان وقتی او را در میانه میدان بازی خود دارد ،می تواند آسوده باشد از دستی که شعبده وار هر روز پدیده ای جدید را از آستین بیرون می آورد و همه را شگفت زده می کند.این نوشته نه از روی رفاقت دیرین ما که از زاویه جدیدی است که این روزها به امین می نگرم.برای او فقط تئاتر مهم است و لاغیر. #الیزابت_باتوری