به سلیمان جهان از طرف مور سلام ؛ به حسین از طرف وصله ی ناجور سلام ...

امروز تصویری از پهنای بی همتای بهشت دمیده در نفست.. مهم همین است.

.تو امام حسین داری در آنجا؛ .

و من نیز هم در خانه! همین یعنی دلدادگی 

نفس بکش مرد کربلایی من، در هوای اربابت سوتیتر : قسمت همه بشه کربلا کنار همسرانتون پیاده روی اربعین ان شاءالله.