امشب اتفاقی دیدم شبکه ی افق سریال وضعیت سفید رو پخش میکنه و کلی دلم واسه اون روزها تنگ شد کاش بازهم از این سریالهای شریف ساخته بشه  #وضعیت_سفید #حمیدنعمت_الله #هادی_مقدم_دوست