تو یه لحظه به چشای من نگاه کن

با صدای من در قلبتو وا کن

کمی آرامشو حس کن تو ترانه م

واسه تو یه دنیا حس عاشقانه ام

دلتو به این صدای خسته بسپار

تو منو داری عزیزم من و اینبار

من می خونم تا تو آرامش بگیری

تو با من به سمت تنهایی نمیری

دل تنهاتو به دست گله نسپار

تو منو داری عزیزم من و اینبار

دوست دارم حس کنی تو ترانه هامی

تنها نیستی تو مثل نفس باهامی

قلبتو رها بکن تو این ترانه

فقط آرامش و حس کن عاشقانه

دوست دارم از این صدا عشق و بگیری

حس کنی رو بال ابرا داری میری

بگو ارومی بگو غمی نداری

تو منو داری عزیزم منو داری

من میخونم تا تو آرامش بگیری

تو با من به سمت تنهایی نمیری