پوستری که بسیار دوستش دارم و

جواد آتشباری، هنرمند عزیز و طراح این پوستر، لطف کردند و امروز به دستم رسوندند.

یادگار سال‌های دور...