بانویِ یگانه

بى شک مِهر از هشتمِ مرداد زاده شده که آغازِ چشم به جهان گشودنِ توست.

بودنت را سپاس

تولدت مبارک