امروز تولد مسعود کیمیایی بزرگ است  با  فیلم هاش عاشق سینما شدم... کشته شدم و زندگی کردم و زنده شدم، متاسفانه به دلیل سفر نتونستم امشب در تولدش باشم ولی از همین جا عرض می کنم، سواد و فهم شما، ادبیات و طنز بی نظیر و البته کاراکتر فوق العاده جذاب جنابعالی و اصل بودن شما، شما را به انسانی بی نظیر تبدیل کرده که من عاشقانه شما را دوست داشتم و دارم و  خواهم داشت...

تولدتون مبارک