سلام به نوبه خودم تشکر و قدردانی میکنم از مردم خوب و فهیم سرعین و اردبیل که مثل همیشه با محبت و مهربانی فراوان من رو شرمنده خودشون کردند با افتخار دستتان را میبوسم و از خداوند آرزوی سربلندی و پایداری برایتان دارم.. یاشاسین آذربایجان