بعد از اجرای موفق گور خوابها در مونیخ (المان_جشنواره ترمه_بهمن ١٣٩٧) حالا اجرای گورخوابها در سالن نوفل لوشاتو ساعت ٩ شب رونمایی از اولین عکس های منتشر شده از نمایش #گور_خواب_ها