ادمها گاهی اوقات گریه میکنند... نه بخاطر اینکه ضعیف هستند.. بلکه بخاطر اینکه برای مدت طولانی قوی بوده اند...