پشت صحنه سریال دل درکنار همسر جان . عکس از منوچهر خان هادی