دلم نمیخواد وقتی بزرگ شدن بگم نفهمیدم چجوری بزرگ شدن...

#شاهرخ_استخری

#نبات_استخری

#لُپَکِ_بابا