تا تو زمین سجده ایی سر به هوا نمیشوم  کیا آلبوم آخرین غزل رو شنیدن؟ پ.ن: عکس از رفیق خوبم محمد راد