. همیشه «کوچ» در عین پختگی است و «فرار» در عین ناپختگی چه در درونت و چه در برونت! #هومن_نامور تابلوی تمثال روح، #اثر #سالوادور_دالی ((درود به دکتر هومن نامور عزیز و نازنین))