اگر در زندگیتون قصه ای برای روایت کردن وجود دارد آن را برای ما بیان کنید. اطلاعات بیشتر در : www.kanoonfest.ir @ghesehgooee @Majidtavakoli @soroushsehat