از خود

و جهان بیرون از خود

چه مى خواهم،

جز آرامِ جان!

پس آرام بگیر و

نفس بکش

زندگى کوتاه است

٩٨/٥/٥

#معصومه_کریمی

هفته خوبى رو شروع کنید و روزگارتون رو خوب و پرانرژى بسازید

حتى اگر چیزهایى باشد که برایتان خوشایند نیست!

من تمام تلاشم را مى کنم که از لحظه لحظه زندگى بهرمند شوم البته همیشه موفق نیستم، ولى دست از شادى نمى کشم و با ایمان ادامه مى دهم، براى شما هم از خدا آرامش و شادى تمنا دارم و ایمان دارم که هرچه را بخواهیم براى خود مى سازیم، پس خیر بخواهیم و آنرا خلق کنیم

عکس از دوست هنرمندم #معین_هاشمی_نسب که خیلى وقت است جلوى دوربین هنرمندانه اش نرفتم و عکس مربوط به دوسال پیش است