روزی که بدون فکر سازنده و مطالعه تموم شه ... روز هدر رفته شما محسوب میشه.

پ.ن: مهم نیست اگر برنامه کلی نداشته باشیم، مهم اینه که برای خودمون و دیگران مفید باشیم