من کنار تو به غوغای جهان میخندم باد را در گره زلف خودم میبندم . . .

این عکس تقدیم به طرفدارهای دور و نزدیک همیشه همراه نازنینم...