یاسمینا باهر متولد 16 اسفند 1368 در تهرن، بازیگر است

فارغ التحصیل لیسانس رشته بازیگری از دانشگاه غیرانتفاعی سوره است؛ او عروس داریوش ارجمند می باشد، می گوید دستپختم انصافا عالی است

یاسمینا باهر: داریوش ارجمند، پدر امیریل در دانشگاه سوره استاد بازیگری من بود

بعد از مدتی رابطه ما از شکل استاد و دانشجویی خارج شد و روابط خانوادگی به خود گرفت و پدرم و استاد ارجمند رابطه نزدیکی با یکدیگر پیدا کردند

طی این رفت و آمدهای خانوادگی من و امیر یل هم با یکدیگر آشنا شدیم و بعد از شناخت کافی که 4 سال طول کشید با یکدیگر ازدواج کردیم