خاطره بازی...نقش ژوان ،فیلم تلویزیونی ژوان ،سال تولید ۹۴-۹۳ درسنندج زیبا، کنار مردم خونگرم و دوست داشتنی این شهر تجربه فراموش نشدنی رقم خورد.

کارگردان :آقای حسن نجفی