قدیمى اما ناب . #نادر_سلیمانی #نصرالله_رادش #فرهاد_اصلانی .