واقعا اگرمیخواهید خاطرات خوش براتون تداعی بشه حتما باین نمایش زیبا همراه باصدای گرم اقای رسول نجفیان تشریف ببرید وشب‌خوبی راپشت سربگذارید. یه کارگرم خودمانی درحضوراستادرسول نجفیان # مریم_امیرجلالی# فاطیمادرستکار# خاطره# فراموش‌نشدنی