خداوندِ خالق زیبایی همچین روزی این فرشته ی زیبا رو از آسمون برای ما فرستاد تا از هیچی نترسیم
تا کنارمون باشه تا دلمون به بودنش گرم باشه و خونمون با حضورش روشن
عشق من مبارکمون باشه اومدنت مبارک باشه تولدت همه کس من
خدا همه ی مادرای دنیا رو برای عزیزانشون نگه داره
و روح تمام مادرای نازنینی که از اون بالا همیشه حواسشون به بچه هاشون هست در آرامش باشه..
آمین