اون سالها یک دوربین zenith دست دوم خریده بودم که ظاهرا شکاف ناپیدایی داشت و به همین دلیل خیلی از عکسهام نور میدید ولی گویا‌علت وجودی این دوربین برای من ثبت این عکس است و پاشیده شدن نور بر لحظه حضورمان.پسرم سالگشت سفرت به زمین مبارک،هر چند سفر سختی ست اما تو مهر بورز و شکیبا باش.بقول چارلی چاپلین« زندگی شاید آن جشنی نباشد که تو آرزویش را داشتی اما حالا که به آن دعوت شدی تا میتوانی زیبا برقص».لطیف بمان هر چند دنیا خشن باشد زیبا نگاه کن هر چند بر پلشتی ها که زیبایی در نگاه توست نه آنچه بدان مینگری.بماند که بر اساس یافته های کوانتوم نگاه ما ماهیت آنچه میبینیم را تغییر میدهد،آنوقت رقص رنج ما بر روی خرده شیشه ها یک عمل کیمیاکارانه میشود،آنوقت مس وجود ما زر میشود و شاید مهمترین ماموریت ما روی زمین همین تبدیل باشد.امیر علی من سفرت سلامت پربرکت و بیخطر باد.در پناه نور
#امرداد #شمس #سفر #نورالانوار #عشق #کیمیاگر