در همان زمان البته بعضی‌ها هم می‌گفتند که این فیلم سفارش جامعه مداحین است. آخر مگر می‌شود؟ یک عده‌ای بگویند پول گرفته‌اید مداحان را بکوبید و عده‌ای دیگر می‌گویند پول گرفته‌اید اینها را بالا ببرید!
من آدمی نیستم که قصد تخریب داشته باشم، آن‌هم تخریب هیأتی‌ها و مداحان که یک‌جورهایی خودم هم از آنها هستم.