در گوشه‌ای از جهان
شیر زنی با دستان مهربانش نانی می پزد، شیرین تر از عسل
بنازم غیرتت را که نانت، طعم عشق می دهد و زندگی
.
#میدان_اصلی_قائمشهر
#شمال_ایران