جهـان جان، از اینکه در جشن خانه سینما، بعنوان بهـترین طراح صحنه و لباس ، براى فیلم "آخرین بار کى سحر را دیدى؟" کاندید شده اى خیلى خوشحالم و تبریک میگویم که علیرغم محدودیت هـاى فراوانى که در این پروژه با انهـا روبرو بودى، کارت تحسین شده. به سایر هـمکارانم که در این جشن کاندید شده اند، هـم، تبریک میگویم و برایشان آرزوى موفقیت دارم

در این سلفى، جهـانگیر میرزاجانى را در سمت راست ردیف دوم ، هـمراه با بهـاران بنى احمدى ، ژاله صامتى ، محمد رضا غفارى ، دلیله صوفیانى ، رشید دانشمند و علیرضا ثانى فر ، میبینیم.