من هنوز گاهی یواشکی خواب تو را می بینم! یواشکی نگاهت می کنم، صدایت می کنم... بین خودمان بماند اما من هنوز تو را یواشکی دوست دارم...! پ ن: شعر از ناظم حکمت تولدت مبارک هنگامه عزیزترین.

AndroidOnlineNewsImage.aspx