یکی از فانتزی ها و رویاهای همیشگیم اینه اگه میشد انتخاب کنم چه حیوونی باشم دوست داشتم گربه به دنیا میومدم، این رو فقط کسایی که گربه نگه داشتن و باهاش زندگی کردن می فهمن، اگه تناسخی وجود داشته باشه من قبلا تو یکی از زندگیام یه گربه بودم، گربه وجودم زیادی بالاس، یعنی وقتی یه گربه میبینم فکر می کنم دوست و فامیلمو می بینم، این حتما یه چیزی هست دیگه