بـــرایت

دنــیایــــی به زیـــبایــــی

آنچه تو زیـــبایش میدانی

آرزو میکنم

دنــــیایــت به زیــبایی تمام آرزوهایت

تولدت مبارک بهترین عموی دنیا