همایش انگیزشی اکسیژن ممنونم از آقای میر صادقی عزیز بابت دعوتشون - پیشنهاد میکنم یکبار در این همایش شرکت کنید مطمئنا تاثیرات بسیار خوبی رو در زندگی احساس میکنید ....