بهترین آهنگ زندگی من تپش قلب توست و قشنگ ترین روزم روز پیوند با تو سالگرد ازدواجمون مبارک همسر خوبم. بیست ساله شدیم . خدایا شکرت.