خداحافظی با نقش مجتبی امشب در دوسانس آخر نمایش #هوس_و_هفت_دقیقه نقش مجتبی نقشی پر چالش و متفاوت بود ممنونم از علی اصغری بخاطر خلق این کاراکتر ،ممنونم از علی مهران بخاطر انتخاب من وممنونم از تک تک بازیگران و عوامل نمایش که باعث شدند تا بتونم این این کاراکتر رو روی صحنه نمایش بیارم همیشه گفتم ، میگم،و خواهم گفت مهمترین داور،قاضی وچیزی که برای یک بازیگر مهمه ،تماشاگری که اون رو در لحظه اجرا ،باور کرده واین یعنی موفقیت امیدوارم در نظر اونهایی که نمایش رو دیدن موفق بوده باشم راستی خداجون تو هم که همیشه اولین و آخرین حامی وناجی ام بودی مثل هر ثانیه میگم شکرت #امیر_کربلایی_زاده #پایان#نمایش#هوس_و_هفت_دقیقه