فیلم تئاتر سیندرلا :اثر جلال تهرانی تهیه بلیت از تیوال و گیشه سالن