هرچیزی نوش خوبه رفیق کهنش کهنه رفیق عزیزم تولدت مبارک انشالله هرچی از خدا بخوای بهت بده،سالم وسرحال باشی بالا سر خانوادت. سامی جون تولدت مبارک