به بهانه ی پخش ِ قسمت دوازدهم ِ «هیولا» سلفی هوشنگ شرافت (ه. ش) و شهره خانوم. پشت صحنه .به تاریخ ِ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸.